Welcome to SPORT&EU (SWE)

Sammanslutningen för studier av idrott inom Europeiska unionen (Sport & EU) är ett aktivt nätverk av likasinnade akademiker och praktiker med intresse att studera relationer och samverkan mellan idrott och Europeiska unionen, båda  definierade i vid bemärkelse. Nätverket bildades 2005 och har nu medlemmar från institutioner i mer än 25 länder från fem kontinenter. Nätverket syftar till att främja jämförande och tvärvetenskapliga studier som fokuserar på olika idrotter. Vi vill också stimulera teoretisk debatt och forskning inom området idrott och EU. Vårt mål är att främja seriös och kunskapsbaserad debatt inom området för att underlätta ett välgrundat beslutsfattande i EU.

Sport & EU:s främsta mål är att ge forskare ett forum där man kan utbyta idéer och information i syfte att utveckla en forskningsagenda som förstärker idrottens position och profil inom området för europeiska studier. Akademiker, doktorander och studenter från alla utbildningsgrenar (inklusive men inte begränsat till antropologi, kriminologi, ekonomi, etnologi, geografi, historia, juridik, lingvistik, statsvetenskap, sociologi etc.) och som arbetar med olika studier av Europeiska unionen är välkomna att delta.

Vi är speciellt intresserade av att tillhandahålla ett spännande och motiverande forum där forskarstuderande kan presentera sina arbeten i en inbjudande och öppen akademisk miljö. Doktorander uppmuntras att ansluta sig till nätverket och delta i dess verksamhet. Vi är också särskilt intresserade av att främja jämställdhet i forskning kring idrotten och vill uppmuntra kvinnliga forskare och praktiker att ansluta sig och delta aktivt i nätverket.