Welcome to SPORT&EU (SLO)

Združenje za študij športa in EU (The Association for the Study of Sport and the European Union – Sport&EU) je živahna mreža vseh, ki jih druži interes raziskovanja povezav med športom in Evropsko unijo (tako znanstvenikov kot praktikov). Združenje Sport&EU je bilo ustanovljeno leta 2005. Danes so vanj vključeni številni posamezniki in organizacije iz 25 različnih držav sveta. Osnovni namen združenja je spodbujati in razvijati primerjalne in interdisciplinarne študije, ki se osredotočajo na različne vidike športa. Združenje je zavezano skrbi za razvoj teoretično relevantnih razprav in raziskovanja znotraj področij EU in športa. Naš cilj je spodbujati resne in na znanju temelječe razprave ter omogočati na informacijah in znanju podprto odločanje na polju športne politike EU.

Glavni namen Sport&EU je raziskovalcem ponuditi mrežo za izmenjavo idej in informacij, na podlagi katerih bodo lahko razvijali svoje raziskovalno delo ter tako doprinesli k nadaljnji podobi in vlogi športa v evropskih študijah. V združenje so toplo vabljeni vsi znanstveniki, doktorski in podiplomski študenti s kateregakoli področja znanosti (od npr. antropologije, kriminologije, ekonomije, etnologije, geografije, zgodovine, prava, jezikoslovja, politologije, sociologije itd.), ki se pri svojem delu srečujejo z vsebinami EU.

Še prav posebej pa si k članstvu in sodelovanju pri našem delu prizadevamo povabiti podiplomske in doktorske študente ter raziskovalce, ki jim ponujamo prijateljski in odprt forum za razpravo in predstavitev svojega dela v akademskem okolju. Prav posebej stremimo tudi k spodbujanju enakosti spolov pri in v študijah športa in zato vabimo znanstvenice in vse, ki se ukvarjajo s športom, da se pridružijo naši mreži in v njej aktivno sodelujejo.