Welcome to SPORT&EU (CZE)

Společnost pro studium sportu a Evropské unie (Sport&EU) sdružuje zástupce akademické obce i odborné praxe, kteří se aktivně zajímají o studium vztahu sportu a Evropské unie v nejširším možném záběru. Od svého založení v roce 2005 si Sport&EU vybudovala členskou základnu, ve které jsou jednotlivci z institucí ve více než 25 zemích pěti kontinentů. Cílem společnosti je podpora srovnávacích a interdisciplinárních studií zaměřených na různé sporty. Společnost se též aktivně zapojuje do teoretických debat a výzkumu v oboru sportu a EU. Smyslem společnosti je podněcovat seriozní debatu podloženou fakty a napomáhat informovanému rozhodování v oblasti politiky sportu EU.

Hlavním cílem Sport&EU je poskytnout badatelům síť k výměně názorů, idejí a informací, která by vedla k formulaci výzkumné agendy posilující postavení sportu v oboru evropských studií (široce pojatých). Členy společnosti se mohou stát akademici, studenti postgraduálních a magisterských programů ze všech oblastí poznání (zahrnujících, mimo jiné, antropologii, kriminologii, ekonomiku, etnologii, geografii, historii, právo, lingvistiku, politologii, sociologii a další) zabývající se jakoukoli oblastí Evropské unie.

Obzvláště se snažíme o vytvoření přátelského a motivujícího fóra pro postgraduální studenty k prezentaci jejich práce v akademickém prostředí. Vyzýváme proto doktorandy ke vstupu do společnosti a aktivní účasti na jejích aktivitách. Zvláštní důraz klademe na rovnost mužů a žen v oblasti studia sportu, a proto vyzýváme akademičky a zástupkyně odborné praxe ke vstupu do společnosti a k aktivní účasti v této síti.